Lokalt genbrug = halvering af CO2
Det er så logisk, at det er unødvendigt med en regnemaskine:

Genbrug sparer ressourcer. Og jo kortere transportvej fra producent til bruger, jo større besparelser på brændstof og udledning af CO2.

Ikke mindst det sidste bør have stor betydning set fra europæisk perspektiv, eftersom langt de fleste printere og originale printpatroner fremstilles i Fjernøsten.

Xanfeon - et engelsk konsulentfirma med speciale i energi- og miljøopgaver - publicerede i december 2008 en rapport indeholdende beregninger på CO2-besparelsen ved refabrikering af tonerkassetter.

Blandt forudsætningerne indgik, at en bruger bosiddende i England sendte den brugte tonerkassette til en anden lokation i England, hvor refabrikeringen så fandt sted. Denne metode er mere transportkrævende og dermed CO2-belastende end den lokale form for refabrikering, som vi anvender (tonerkassetten genfyldes i butikken).

Xanfeon beregnede CO2-belastningen på to forskellige typer af tonerkassetter: en såkaldt short-life cartridge (SLC), som blev genbrugt 3 gange, og en long-life cartridge (LLC), som gik igennem 15 refabrikationer. SLC-kassetten blev grundlæggende set blot genfyldt med tonerpulver samt monteret med ny chip (svarende til metoden, vi anvender), mens LLC-kassetten gennemgik et mere grundigt forløb, hvori også indgik hyppig udskiftning af komponenter i kassetten.

Beregningerne viste, at SLC-kassetten gav en CO2-besparelse på ca. 40% i forhold til køb af nye originale tonerkassetter, mens reduktionen var omkring 60% for LLC-kassetten. Forklaringen på den relativt set mindre besparelse for LLC-kassetten målt per genfyldning er, at de anvendte komponenter transporteres fra forskellige, hovedsagligt Fjernøstlige producenter.

I rapporten refererer Xanfeon i øvrigt også til en anden undersøgelse foretaget af det amerikanske firma Cartridge World. Cartridge World vurderede CO2-besparelsen ved refabrikering af 490 tonerkassetter på een af firmaets lokaliteter i England. Resultatet var en gennemsnitlig CO2-besparelse på 46%.
Kattesund 19, 8700 Horsens, tlf. 2045 5253, åben mandag 10-17, tirsdag og torsdag 13.30-17, printoggenfyld@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net