Du kan typisk halvere dine omkostninger til blæk eller toner, hvis du vælger at få genfyldt dine patroner frem for at købe nyt originalt. Med flere års erfaring i at genfylde til blæk- og laserprintere har vi et temmelig godt grundlag for at vurdere, om de enkelte printermodeller er egnede til genfyld eller ej.

Vi viderebringer her nogle af vore erfaringer med de enkelte printermærker - med særlig tanke på, at patronen skal genfyldes under brugen.
BLÆKPRINTERE

Canon tager klart førsteprisen for blækprintere af høj print- og brugskvalitet og med en rimelig enkel adgang til genfyld af printernes blækpatroner. Genfyld giver sjældent problemer. Det trækker dog fra, at printerne generelt ikke synes særligt holdbare (hvilket på den anden side dog heller ikke kan siges om ret mange andre nyere printermodeller).

Brother laver udmærkede og gunstigt prissatte blækprintere. Kvalitetsmæssigt når Brother ikke Canons niveau i de fleste uafhængige tests, og det er i dag langt vanskeligere end tidligere at genanvende firmaets blækpatroner. Dertil kommer, at der fortsat ofte opstår problemer med printhovedet i Brothers blækprintere.

HP har den største markedsandel af printere i DK men befinder sig et stykke under Canon, når det kommer til blækpatroners venlighed overfor genanvendelse. Vi får relativt flere HP-genfyldninger retur (til sammenligning Canon: 0,4%) - bl.a. fordi HP's patroner ofte blokerer for videre anvendelse på grund af uforklarlige fejlmeldinger. Det trækker også fra i vores bedømmelse, at der hyppigt forekommer besynderlige betjeningsmæssige blokeringer ved brug af vore egne HP-printere.

Lexmark har trukket sig ud af markedet for blækprintere, og prispolitikken i dag efterlader ingen tvivl om, at man virkelig forsøger at klemme hver en krone ud af sine gamle blækprinter-kunder. Med andre ord: overvej alvorligt at anskaffe en anden printer - især hvis printeren anvender patroner af "Return Program"-typen, som ikke kan genfyldes.

Epson synes at have særligt fokus på at vanskeliggøre genbrug af firmaets patroner, bl.a. gennem en konsekvent anvendelse af chips på patronerne. Læg dertil, at firmaets printere til hjemmebrug i forvejen synes at være meget dyre i drift. Til den positive side tæller, at man kan få langt billigere kompatible patroner til de fleste af firmaets printere, og at man få ganske gode printere fra Epson, hvis man holder sig fra mærkets helt billige modeller.
LASERPRINTERE

Indtil for nogle år siden var tonerkassetter fra OKI de mest genbrugsvenlige. Men i de seneste års versioner af kassetterne har OKI fjernet den prop, som gjorde det til en enkel sag at fylde ny toner på. I stedet smelter vi dog et hul i kassetten, så der en vej ud af obstruktionen. Og eftersom vi har printet rundt regnet 70.000 sider fra vores OKI C5600 stort set udelukkende på genfyldte kassetter, har vi for længst fået bevis for, at genfyld fungerer fint til OKI printere.

Brother er også så venlig at forsyne sine tonerkassetter med en prop ind til kammeret med tonerpulver. Man kan dog ikke beskylde firmaet for at sjuske med at fastgøre proppen! Men har man først fået åbnet til tonerkammeret, er der som regel ikke problemer med at få en Brother-printer til at fungere fint med en genfyldt tonerkassette.

Vi genfylder mange tonerkassetter fra HP - om ikke andet så af den enkle årsag, at HP er den klart største aktør på markedet for laserprintere. Ældre modeller fra HP er tolerante over for genfyldning, men i de senere år har HP gjort det mere kompliceret at genfylde til nye modeller samtidig med, at man stort set altid er nødt til at udskifte kassettens chip. Samme bemærkninger kan anføres om Canons laserprintere (ikke så underligt, eftersom Canon så vidt vides faktisk producerer HP's laserprintere!).

Lexmark fremstiller primært laserprintere til professionel brug i kontormiljøer. Det går fint an at genfylde til Lexmarks tonerkassetter med relativt lav kapacitet (antal sider), men generelt vil vi ikke anbefale genfyldning af kassetter med kapaciteter på over 10.000 sider.

Det er også muligt at genfylde Lexmarks "Return Program Toner Cartridges", da firmaets tonerkassetter i modsætning til dets blækpatroner er forsynet med en chip, som kan udskiftes. Vær dog opmærksom på følgende - som vi med tak og smil har sakset fra et engelsk firma:

"By buying and opening the box of a "return program" cartridge, you are supposedly entering into an agreement with Lexmark that it will be "used once and returned to Lexmark for recycling". How you feel about this will depend on whether you think Lexmark have the moral and/or legal right to make this stipulation. We say "supposedly" because in our opinion, the basis for the "agreement" is unlikely to stand up in UK law and practically unenforceable in any case. Oh no, is that the Lexmark cartridge police knockng at the door? Detailed information about the "return program" can be found on Lexmark's websites - if you can stay awake long enough to read through it".
U Refill Toner Ltd.

Lexmark har tilsyneladen taget ideen op fra Samsung (se nedenfor) med at udsende opdateringer til driveren, som "dræber" alle andre chips end firmaets egne. Undlad derfor at opdatere softwaren til en Lexmark-printer - hvad enten den er genfyldt hos os eller installeret på en anden refabrikeret kassette.

Vi genfylder også en del kassetter til Samsung. I det omfang, at vi kan fremskaffe den rette toner og den rigtige chip, fungerer det fint. Der har dog tidligere været eksempler på, at opdateringer til printerens driver "dræber" en evt. kopi-chip på kassetten med det resultat, at printeren ikke kan arbejde videre uden en ny kassette. Vi anbefaler derfor generelt, at man afholder sig fra at opdatere printerens software.
Kattesund 19, 8700 Horsens, tlf. 2045 5253, åben mandag 10-17, tirsdag og torsdag 13.30-17, printoggenfyld@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net